Skip to main content

Fødevarestyrelsens Smiley ordning og kontrolrapport

Laursen Grafisk er tilmeldt Fødevarestyrelsens Smiley ordning i forbindelse med produktion af fødevarekontaktmaterialer (FKM) – se kontrolrapport på: http://www.findsmiley.dk/1271520

 

 

FSC® (bæredygtigt skovbrug)

Laursen Grafisk A/S er FSC- certificeret (Forest Stewardship Council®), som har til formål at fremme en miljømæssig, social og økonomisk forsvarlig drift af skovbrugene. God skovdrift sikrer, at træfældningen opretholder skovens biologiske mangfoldighed, produktivitet og økologiske processer. Samtidig skal driften foretages på en måde, der giver lokale og indfødte befolkninger i området mulighed for at få gavn af skoven. Skovdriften skal sikre et økonomisk afkast, men dette hensyn må ikke overskygge hensynet til natur og mennesker. FSC-mærket sikrer, at materialeforbruget til tryksagen bidrager til bæredygtigt skovbrug.

For at opnå FSC certificering kræves det, at såvel leverandøren af råvarer som producenten kan spore papiret tilbage i forsyningskæden og derved garantere, at det anvendte materiale lever op til kravene.

Ved brug af FSC-logo på produkter skal kravene til sporbarheden på det benyttede papir, karton og pap i tryksagen overholde kravene i sporbarhedsstandarden. Normalt skal alt papir, karton og pap, der benyttes i tryksagen, være certificeret materiale.

 

 

 

Laursen Grafisk er ClimateCalc certificeret, som er vores grafisk klimaværktøj, ClimateCalc, er et værktøj, som vi beregner klimabelastningen for både vores virksomhed og den enkelte tryksag. Vores kunder har derfor mulighed for at få beregnet klimabelastningen på deres tryksag.

ClimateCalc anvendes også som vores helt centrale klimaledelsesredskab. Det viser nemlig både de væsentlige indsatsområder og virksomhedens klimadata for de foregående år. Dermed kan vores virksomhed på en nem og overskuelig måde se – og samtidig dokumentere – om de enkelte mål bliver nået (se mere på www.climatecalc.eu).