Miljø/klima, FSC
& ClimateCalc

Miljø – klima – FSC & ClimateCalc

Miljø
Det er Laursen Grafisk mål, dels at leve op til lovgivningen indenfor miljøområdet, og dels leve op til vores kunders forventninger indenfor samme. Vi er ISO 14001miljøcertificeret, som tager udgangspunkt i virksomheden, dens processer, aktiviteter og fordeler her ansvar og kompetence samt beskriver miljøopgaver i hverdagen. ISO 14001 opstiller krav til de enkelte elementer i miljøledelsessystemet, som følger standarden for området.

FSC
Vi er også FSC- certificeret (Forest Stewardship Council®), som har til formål at fremme en miljømæssig, social og økonomisk forsvarlig drift af skovbrugene. God skovdrift sikrer, at træfældningen opretholder skovens biologiske mangfoldighed, produktivitet og økologiske processer. Samtidig skal driften foretages på en måde, der giver lokale og indfødte befolkninger i området mulighed for at få gavn af skoven. Skovdriften skal sikre et økonomisk afkast, men dette hensyn må ikke overskygge hensynet til natur og mennesker. FSC-mærket sikrer, at materialeforbruget til tryksagen bidrager til bæredygtigt skovbrug.

For at opnå FSC certificering kræves det, at såvel leverandøren af råvarer som producenten kan spore papiret tilbage i forsyningskæden og derved garantere, at det anvendte materiale lever op til kravene.

ClimateCalc
Vores grafisk klimaværktøj, ClimateCalc, er et værktøj, som vi beregner klimabelastningen for både vores virksomhed og den enkelte tryksag.

ClimateCalc anvendes som vores helt centrale klimaledelsesredskab. Det viser nemlig både de væsentlige indsatsområder og virksomhedens klimadata for de foregående år. Dermed kan vores virksomhed på en nem og overskuelig måde se – og samtidig dokumentere – om de enkelte mål bliver nået ( se mere på www.climatecalc.eu )

Vi sidder klar til at få en snak om netop dine projekter

LAURSEN GRAFISK as

Håndværkervej 6

DK-6270 Tønder

(+45) 74 72 15 50

This website uses cookies to provide you with the best browsing experience.

Accept
Decline